Regler for leje af fælleshus

 

 • Lejemålet er først gældende når depositum er indbetalt sammen med bestillingen og lejeaftalen er underskrevet.
 • Det forventes at festen/arrangementet afvikles på et sådan måde, at områdets beboere ikke generes af støjende eller uhensigtsmæssig adfærd i eller udenfor Fælleshuset fra festens deltagere. 
 • Ved høj musik skal døre og vinduer holdes lukkede efter kl. 24.00. Musikbox/Juke box må ikke anvendes.
 • Der skal ved lejemålets indgåelse oplyses, til hvilket formål der lejes til.
 • Der udlejes til barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, fødselsdage og familiesammenkomster i øvrigt. Tidsmæssige kortere arrangementer f.eks. reception, mindesamvær.
 • Der udlejes ikke nytårsaften og til ungdomsfester.
 • Ved afbestilling tilbagebetales 1/2 depositum
 • Underskriver af lejeaftalen har ansvaret for at reglerne overholdes.
 • Der betales særskilt for rengøring. 
 • Lejer aflæser måler for el og varme og afregner sammen med lejen.
 • Ituslået porcelæn og ødelagt inventar skal erstattes af den ansvarlige for lejemålets indgåelse.
 • Husets ovn – og kogefaciliteter giver ikke mulighed for tilberedning af mad i større omfang. Tilberedning på grill udendørs er kun tilladt på almindelig havegrill.
 • Aftale om leje kan højest ske tre år frem i tiden.
 • Der tages forbehold for lejens størrelse. Bestyrelsen for grundejerforeningen kan justere prisen hvert år.
 • Huset afleveres ryddeligt, borde og stole skal stå som ved modtagelsen. Gulvene skal være fejede og affald være placeret i beholderen ved elmåleren. Yderligere affald fjernes af lejer.
 • Parkering kan finde sted på arealerne ved husnumrene 2-28 og 42-60.
 • Der må ikke parkeres foran beboelsernes indgange og udkørsler.
 • Bemærk: Huset er røgfrit
 • Når huset forlades må strømmen IKKE slukkes på hovedafbryderen.

Reglerne vedtaget den 19.oktober 2011 (revideret 2017)

Bestyrelsen.