Forside

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg (fælleshus og redskabs hus) og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.( § 11 i lokalplan 120)                                      Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.                                                                                                                            Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.   Bestyrelsen